VIDEO/PROSESSI

Yhteismaalausprosessit tallennetaan käyttämällä kameran itselaukaisinta, joka aktivoituu 2 minuutin välein. ………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….


YHTEISMAALAUS 4


YHTEISMAALAUS 5